KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

Journals (incl. extracts, supplements, etc.)

All Coleoptera

(items: 17248)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

14708   
 Roubal J., 1939: Fauna Coleopter na slovenských rašeliništích. 22 pp. 
  150  6
ASC 36081   
 Roubal J., 1939: Faunae Bohemiae Coleoptera nova. 42. Příspěvek. 2 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 36: 81-82.
  50  2
ASC 26085   
 Roubal J., 1939: Necrophorus vespillo L. v.Bohemicus N. 1 pp. [STA 1207] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 26: 85.
  50  2
FEB 02005   
 Roubal J., 1939: Popis nové Epuraey – Epuraea grandiclava n. sp. Z Vysokých Tater. 3 pp. Folia entomologica 2: 5-7.
  50  2
COL 992   
 Roubal J., 1940: Quinque Coleoptera palaearctica nova descripta. 4 pp. 
  50  2
AQA 487   
 Roubal J., 1940: Uralohelmis, genus novum Helminarum Europae. 4 pp. 
  50  2
AEP 18151   
 Roubal J., 1940: Uralohelmis, genus novum Helminarum Europae. 4 pp. [AQA 487] [M34] Acta entomologica Musei nationalis Pragae.
  50  2
ASC 38081   
 Roubal J., 1941: Nové formy coleopter. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 38: 81-82.
  50  2
SET 29   
 Roubal J., 1942-1943: 9 článků publikovaných v Časopisu Čs. spol. entomologické soukromě sešitých do jednoho „multipaperu“. 16 pp. Obsah: Roubal J., 1943: O dvou druzích coleopter západně středomořské a alžírské oblasti z pražského okolí. 2 pp. Roubal J., 1943: Carabus hortensis L. v. dürkianus Ganglb. 1 pp. Roubal J., 1943: Pětačtyřicátý dodatek k seznamu českých Coleopter. 2 pp. Roubal J., 1942: Dodatek k seznamu českých Coleopter. Příspěvek 44. 2 pp. Roubal J., 1943: Col. nova de Bohemia et Slovakia. 3 pp. (in Czech). Roubal J., 1942: Atheta obenbergeri M., nový druh z okolí pražského. 3 pp. Roubal J., 1942: O několika našich hrobařících. 1 pp. Roubal J., 1942: Přehled známých forem Cryptocephalus schaefferi Schrank. 1 pp. Roubal J., 1942: Variabilitas Chrysomelae analis L. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 17, 33, 63, 84-86, 137-138 + 40: 57-59, 68, 129-130, 136-137.
  95  4
ASC 39084   
 Roubal J., 1942: Atheta obenbergeri M., nový druh z okolí pražského. 3 pp. [STA 1214] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 84-86.
  50  2
ASC 39137   
 Roubal J., 1942: Dodatek k seznamu českých Coleopter. Příspěvek 44. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 137-138.
  50  2
ASC 39056   
 Roubal J., 1942: Miscellanea coleopterologica. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 56-59.
  50  2
ASC 39017   
 Roubal J., 1942: O několika našich hrobařících. 1 pp. [STA 1215] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 17.
  50  2
AEP 20238   
 Roubal J., 1942: Terikolní a terestrická fauna coleopter ruderálů, mezí, okrajů polí, hlinišť, suchopárů apod. Nejširší periferie Prahy s analogickými ukázkami z jiných krajů Čech. Zoologický průzkum zbytků původních nelesních a nestepních ploch. 17 pp. Circuitus pragensis Coleoptera terrena in locis incultis, ruderalibus, in lutumentis desertis, in agrorum limitibus, in pascuis aridis, qui loci non silvis, hortis, callunetis, ripis, palubidus, proximis camporum patentium (Formationibus ste pensibus) continentur. 17 pp. (in Czech). [M62] Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 20: 238-254.
  95  4
ASC 39063   
 Roubal J., 1942: Variabilitas Chrysomelae analis L. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 39: 63.
  50  2
ASC 40136   
 Roubal J., 1943: O dvou druzích coleopter západně středomořské a alžírské oblasti z pražského okolí. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 40: 136-137.
  50  2
FEB 06065   
 Roubal J., 1943: Popisy čtyř nových forem Meligethes Steph. Palaearktické zvířeny. 3 pp. Folia entomologica 6: 65-67.
  50  2
AEP 21222   
 Roubal J., 1944: Coleopterorum genus Eucinetus Germar: Ratio, Chorologia, Oecologia. 9 pp. (in Czech). [M07] [14713] 
  95  4
AEP 21095   
 Roubal J., 1944: Seznam druhů rodu Cryptophagus Herbst (Col.) Čech, Moravy a přilehlého území s výčtem známých lokalit a biotopickým zhodnocením. Připojen popis nového druhu. Catalogus specierum generis coleopterorum Cryptophagus Herbst Bohemiae, Moraviae confiniumque regionum. Descriptione speciei novae adiuncta. Adnotationes systematicae. 32 pp. [M07] [14714] 
  250  10
ASC 41131   
 Roubal J., 1944: Typicky mediterranní druhy coleopter na Moravě. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 41: 131-132.
  50  2
ASC 42120   
 Roubal J., 1945: Cryptophagus (Mnionomus Woll.) Madarorum sp. n. de Peninsula Balcanica. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 120-121.
  50  2
ASC 42058   
 Roubal J., 1945: Další příspěvek k seznamu českých Coleopter. (45. Pokračování). 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 58-59.
  50  2
FEB 08068   
 Roubal J., 1945: Pachydema Voláki sp. n. 3 pp. [SCA 973] Folia entomologica 8: 68-69.
  50  2
ASC 42121   
 Roubal J., 1945: Příspěvek k statistice proměnlivosti sluníčka Propylaea 14-punctata L., v středních Čechách (Col. Coccinell.). 6 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 121-126.
  50  2
ASC 43041   
 Roubal J., 1946: Několik nových coleopter z mé sbírky. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 41-44.
  50  2
ASC 43073   
 Roubal J., 1946: Novinky fauny českých Coleopter. 46. Příspěvek. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 73-74.
  50  2
ASC 43001   
 Roubal J., 1946: Novinky fauny českých Coleopter. 46. Příspěvek. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 1-2.
  50  2
AEP 24141   
 Roubal J., 1946: Sarothamnus scoparius Wimm., jeho význam pro život Coleopter hlavně v Čechách. I. 17 pp. [M07] [14715] 
  95  4
FEB 09071   
 Roubal J., 1946: Trogophloueus subtilicornis sp. nova (Col., Staphylinidae). 2 pp. [STA 1216] Folia entomologica 9: 71-72.
  50  2
ASC 44130   
 Roubal J., 1947: Novinky fauny českých Coleopter. 47. Příspěvek. 3 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 130-132.
  50  2
ASC 44059   
 Roubal J., 1947: O třech význačných a vzácných zimních broucích pražské zvířeny. 8 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 59-66.
  50  2
ASC 45123   
 Roubal J., 1948: Popisy několika nových broučích forem z Československa. (II). 3 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 123-125.
  50  2
ASC 45045   
 Roubal J., 1948: Popisy několika nových broučích forem z Československa. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 45-46.
  50  2
AEP 26353   
 Roubal J., 1948: Sarothamnus scoparius Wimm., jeho význam pro život Coleopter hlavně v Čechách. II. 45 pp. [M07] [14716] 
  250  10
ASC 46044   
 Roubal J., 1949: Coleopteorum formae novae de RČS descriptae. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46: 44-46.
  50  2
FEB 12031   
 Roubal J., 1949: Dosavadní „Oxypodu funebris“ (Col. Staph.) lze rozložiti na druhy dva: Oxypoda funebris Kr. A sp. n. Oxypoda griseosericans M. 4 pp. [STA 1217] Folia entomologica 12: 31-34.
  50  2
ASC 46157   
 Roubal J., 1949: Rozšíření broučích myrmekofilů v sv. Čechách a bibliografie literatury o českých myrmekofilních broucích. 10 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46: 157-165.
  50  2
ASC 47149   
 Roubal J., 1950: Historický a zoogeografický příspěvek o Nepachys cardiacae L. (Col. Malach.). 6 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 47: 149-154.
  50  2
ASC 47021   
 Roubal J., 1950: Popisy nových forem brouků z Čech. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 47: 21-23.
  50  2
CUC 821   
 Roubal J., 1951: Bisherige Kenntnisse über Eicolyctus brunneus Gyll. und über siene Entdeckung in der Čechoslovakei. 3 pp. 
  50  2
ASC 48032   
 Roubal J., 1951: Miscellanea coleopterologica Bohemica. 2 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 48: 32.33.
  50  2
COL 1015   
 Roubal J., 1952: Nová Coleoptera české fauny – 48. Příspěvek. 4 pp. 
  50  2
COL 1017   
 Roubal J., 1962: Die bedeutenderen Coleoptera der Wünsch-Sammlung im Nordböhmischen Museum. 2 pp. (in Czech). 
  50  2
STA 1218   
 Roubal J., 1968: Aleochara rufitarsis Heer v. honesta nom. Nov. (Coleoptera, Staphylinidae). 1 pp. 
  50  2
TEN 1283   
 Roubal J., : Přehled českoslov. anommatů. (Conspectus coleopterorum generis anommatus in RČS.). 2 pp. 
  50  2
CBU 55249   
 Roubik D. W., Skelley P. E., 2001: Stenotarsus subtilis Arrow, the aggregating fungus beetle of barro Colorado Island nature Monument, Panama (Coleoptera: Endomychidae). 15 pp. The Coleopterists Bulletin 55(3): 249-263.
  95  4
19708   
 Roudier A., 1958: Curculionides de la Sierra Cazorla (Jaén, Espagne) avec des remarques et des descriptions concernant d’autres Curculionides d’Espagne et des Pyrénées (Coleoptera). 22 pp. Ann. soc. ent. France, 127: 51-72.
  195  8
EFA 3634   
 Rougemont G. de, 2015: The genus Platydracus Thomson in Borneo (Staphylinidae, Staphylininae). 24 pp. Entomofauna 36: 453-476.
  195  8
EFA 3635   
 Rougemont G. de, 2015: Three new species of Saniderus Fauvel 1895 (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae). 16 pp. Entomofauna 36: 477-492.
  150  6
EBA 05170   
 Rougemont G. M. de, 1980: Stenine beetles from Nepal (Coleoptera: Staphylinidae). 17 pp. Entomologica Basiliensia 5: 170-186.
  150  6

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek