KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

Journals (incl. extracts, supplements, etc.)

All Coleoptera

(items: 17300)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

AEP 53219   
 Král D., Hillert O., 2013: Three new Lethrus species close to L. raymondi (Coleoptera: Geotrupidae) from the Balkan Peninsula. 26 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53(1): 219-244.
  250  10
KLA 39052   
 Král D., Januš J., 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 159. Coleoptera: Scarabaeidae. 1 pp. Klapalekiana 39(1-3): 52.
  50  2
FHS 08   
 Král D., Malý V., Schneider J., 2001: Revision of the genera Odontotrypes and Phelotrupes (Coleoptera: Geotrupidae). 12 colour plates, 178 pp. (in English).  Folia Heyrovskyana Suppl. 8: 1-178.
Detailed information >>
  1490  60
KLA 48291   
 Král D., Rakovič M., 2012: Faunistic records from the Czech Republic – 338. Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae. 2 pp. (in English). Klapalekiana 48(3-4): 291-292.
  50  2
SAR 11311   
 Král D., Rakovič M., Mencl L., 2015: Two new species of Aphodiini from China (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae). 12 pp. Studies and Reports 11(2): 311-322.
  95  4
KLA 43186   
 Král D., Rébl K., 2007: Faunistic records from the Czech Republic – 230. Coleoptera: Trogidae. 1 pp. Klapalekiana 43: 186.
  50  2
KLA 33100   
 Král D., Rejsek J., 1997: Faunistic records from the Czech Republic – 61. Coleoptera: Scarabaeidae. 1 pp. Klapalekiana 33(1-2): 100.
  50  2
FHA S05001   
 Král D., Rejsek J., 1999: The Liatongus species with moveable clypeal horn (Coleoptera: Scarabaeidae). 18 pp. Folia Heyrovskyana suppl. 5: 1-18.
  195  8
FHS 05   
 Král D., Rejsek J., 1999: The Liatongus species with moveable clypeal horn (Coleoptera: Scarabaeidae). 18 pp. Farkač J., 1999: Checklist of the genus Leistus (Coleoptera: Carabidae: Nebriini) from China with description of twenty-three new species. 40 pp. (in English). Folia Heyrovskyana Suppl. 5: 1-58.
  495  20
KLA 37253   
 Král D., Rejsek J., Schneider J., 2001: Lethrus (Lethrus) ares sp. n. (Coleoptera: Geotrupidae) from Greece. 8 pp. Klapalekiana 37: 253-260.
  50  2
ZCS 18105   
 Král D., Souček M., 1982: K faunistice čeledi Aphodiidae (Coleoptera) Československa. 3 pp. [SCA 524] Zprávy Československé společnosti Entomologické při ČSAV 18: 105-107.
  50  2
ZCS 23017   
 Král D., Souček M., 1987: Nové a zajímavé nálezy nadčeledi Scarabaeoidea (Coleoptera) z Československa. 8 pp. [SCA 525] Zprávy Československé společnosti Entomologické při ČSAV 23: 17-24.
  50  2
FHA 01003   
 Král D., Strnad J., 1992: New Eophileurus species from Vietnam (Scarabaeidae: Dynastinae). 4 pp. [M09] 
  50  2
AEP 53633   
 Král D., Šípek P., 2013: Aphodiinae (Coleoptera: Scarabaeidae) of the Goa, Maharashtra and Rajasthan (India) with description of Aphodius (Gilletianus) rajawatorum sp. nov. 16 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53(2): 633-648.
  150  6
KLA 29018   
 Král D., Vitner J., 1993: Faunistic records from the Czech Republic – 1. Coleoptera: Scarabaeidae. 1 pp. [M53] Klapalekiana 29: 18.
  50  2
KLA 29172   
 Král D., Vitner J., 1993: Faunistic records from the Czech Republic – 11. 1 pp. Klapalekiana: 29: 172.
  50  2
KLA 29025   
 Král D., Vitner J., 1993: Faunistické síťové mapování listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Československa - výběr výsledků získaných v létech 1989-1990. 12 pp. [M10] 
  50  2
KLA 29099   
 Král D., Vitner J., 1993: Nález druhu Miltotrogus nocturnus (Coleoptera: Scarabaeidae) na Slovensku. 2 pp. [M48] Klapalekiana 29: 99-100.
  50  2
SCA 528   
 Král D., Vitner J., 1996: Coleoptera: Scarabaeoidea. In: Rozkošný R., Vaňhara J., (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, III. 13 pp. 
  50  2
KLA 32059   
 Král D., Vitner J., 1996: Distribution of Psammodius species in Bohemia, Moravia, and Slovakia (Coleoptera: Scarabaeidae). 12 pp. [M10] [M54] Klapalekiana 32(1-2): 59-70.
  95  4
KLA 32134   
 Král D., Vitner J., 1996: Faunistic records from the Czech republic – 43. Coleoptera: Scarabaeidae. 1 pp. Klapalekiana 32: 134.
  50  2
ASC 42031   
 Král J., 1945: Noví nebo málo známí dřepčíci české fauny. (Coleoptera, Chrysomelidae). 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 31-34.
  50  2
FEB 09157   
 Král J., 1946: Poznámky k oekologii druhu Longitarsus languidus Kutsch. (Coleoptera, Phytophaga). 2 pp. Folia entomologica 9: 157-158.
  50  2
ASC 44021   
 Král J., 1947: Příspěvek k poznání dřepčíků fauny Československa. (3.) (Coleoptera, Phytophaga). 6 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 21-26.
  50  2
FEB 11024   
 Král J., 1948: IV. Příspěvek k poznání našich Halticid. 2 pp. [M46] Folia entomologica 11: 24-25.
  50  2
ASC 45059   
 Král J., 1948: Příspěvek k poznání dřepčíků fauny Československa. (5.) (Col., Phytophaga). 5 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 59-63.
  50  2
ASC 45127a   
 Král J., 1948: Trigonogenius globulus Sol. In Prague. (Col. Ptinidae.). 1 p. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 127.
  50  2
CHR 1135   
 Král J., 1964: Zur Kenntnis der palaearktischen Altica-Arten (II.) (Col., Phytophaga, Alticidae). X. Beitrag zur Kenntnis der Alticiden. 5 pp. 
  50  2
CHR 405   
 Král J., 1964: Zur Kenntnis der palaearktischen Altica-Arten I (Col. Phytophaga, Alticidae). 8 pp. 
  50  2
AEP 37261   
 Král J., 1967: Wissenschaftliches Ergebnis der zoologischen Expedition des Nationalmuseums in Prag nach der Türkei Coleoptera-Alticidae. 8 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 37: 261-268.
  50  2
FEH 26S111   
 Král J., 1973: Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 329. Alticidae III. (Coleoptera ). 23 pp. [12942] Folia Entomologica Hungarica (S.N.) 26(suppl.): 111-133.
  195  8
RCB 09181   
 Král J., 1980: Ergebnisse der Mongolisch-Tschechoslowakischen entom.-bot. Expeditionen (1965, 1966) in der Mongolei Coleoptera, Chrysomeloidea, Alticidae. 7 pp. Reichenbachia 9/21: 181-189.
  50  2
AFP 16131   
 Král J., 1980: Ergebnisse der Mongolisch-Tschechoslowakischen entom.-bot. Expeditionen (1965, 1966) in der Mongolei Coleoptera, Chrysomeloidea, Alticidae. 7 pp. [CHR410] Acta faunistica entomologica Musei nationalis Pragae 16/192: 131 -137.
  50  2
AFP 17173   
 Král J., 1984: Zu Longitarsus bombycinus Mohr, 1962 (Col., Chrysomelidae, Alticinae). 3 pp. Acta faunistica entomologica Musei nationalis Pragae 17: 173-175.
  50  2
CHR 412   
 Král J:, 1966: Zur Kenntnis der palaearktischen Altica-Arten III (Col. Phytophaga, Alticidae). XV. Beitrag zur Kenntnis der Alticiden. 9 pp. 
  50  2
SCA 1670   
 Krantz G. W., 1991: Nature of the association between Pisentii-group mites (Acari: Macrochelidae: Macrocheles) and dung beetles of the genus Scarabaeus (Coleoptera: Scarabaeidaea) in southern France. 9 pp. 
  50  2
STA 714   
 Krása T., 1914: Zwei neue Staphyliniden aus Central-Böhmen. 2 pp.  Koleopterologische Rundschau 3: 146-147.
  50  2
ASC 19080   
 Krása T., 1922: České druhy rodu drabčíků „Aleochara“ s popisem nového středoevropského druhu (Col. Staphyl.). 4 pp. [STA 715] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 19: 80-83.
  50  2
ASC 30037   
 Krása T., 1933: Biologické poznámky k některým vzácným druhům české broučí fauny. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 37-38.
  50  2
ASC 30039   
 Krása T., 1933: Několik poznámek k seznamům českých brouků. 1 p. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 39.
  50  2
ASC 30134   
 Krása T., 1933: Nový druh »Aleochar« z hnízd sviště stepního. (Arctomys bobac Schreb.), Aleochara, subg. Rheochara Muls. Rey Bobaci n. sp. 2 pp. [STA 716] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 134-135.
  50  2
ASC 32103   
 Krása T., 1935: Z bionomie československých krasců. 1. Poznámky k výskytu krasce Capnodis tenebrionis L. v Čechách. 2 pp. [BUP 674] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 32: 103-104.
  50  2
ASC 38003   
 Krása T., 1941: Dva nové druhy pal. Brouků. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 38: 3-4.
  50  2
ASC 38115   
 Krása T., 1941: Kritische Bemerkungen über europaeische, mit Stenus ater nächstverwandte Arten nebst Beschreibung von 3 neuen Arten aus dem palaearktischen Gebiete. (Viz též poznámku na konci článku.). 5 pp. [STA 717] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 38: 115-119.
  50  2
ASC 41081   
 Krása T., 1944: Drei neue Histeriden-Arten aus dem palaearktischen Gebiete. 3 pp. [HIS 34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 41: 81-83.
  50  2
ASC 42117   
 Krása T., 1945: Několik poznámek k druhu Hister distinctus Er. 3 pp. [HIS 35] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 117-119.
  50  2
ASC 42045   
 Krása T., 1945: O palaearktických druzích rodu Stenus s popisem nového druhu. 8 pp. [STA 718] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 45-52.
  50  2
KLA 36329   
 Krásenský P., 2000: Faunistic records from the Czech Republic – 123. Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae. 1 pp. [M50] Klapalekiana 36: 329.
  50  2
KLA 41156   
 Krásenský P., 2005: Faunistic records for the CzechRepublic – 190. Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae. 1 pp. Klapalekiana 41(3-4): 156.
  50  2
KLA 45265   
 Krásenský P., 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 286. Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae: Oxytelini, Aleocharinae: Tachyusini, Callicerini. 2 pp. Klapalekiana 45(3-4): 265-266.
  50  2

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek