KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

Journals (incl. extracts, supplements, etc.)

(items: 4431)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

KLA 29018   
 Král D., Vitner J., 1993: Faunistic records from the Czech Republic – 1. Coleoptera: Scarabaeidae. 1 pp. [M53] Klapalekiana 29: 18.
  50  2
KLA 29172   
 Král D., Vitner J., 1993: Faunistic records from the Czech Republic – 11. 1 pp. Klapalekiana: 29: 172.
  50  2
KLA 29025   
 Král D., Vitner J., 1993: Faunistické síťové mapování listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Československa - výběr výsledků získaných v létech 1989-1990. 12 pp. [M10] 
  50  2
KLA 29099   
 Král D., Vitner J., 1993: Nález druhu Miltotrogus nocturnus (Coleoptera: Scarabaeidae) na Slovensku. 2 pp. [M48] Klapalekiana 29: 99-100.
  50  2
SCA 528   
 Král D., Vitner J., 1996: Coleoptera: Scarabaeoidea. In: Rozkošný R., Vaňhara J., (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco, III. 13 pp. 
  50  2
KLA 32059   
 Král D., Vitner J., 1996: Distribution of Psammodius species in Bohemia, Moravia, and Slovakia (Coleoptera: Scarabaeidae). 12 pp. [M10] [M54] Klapalekiana 32(1-2): 59-70.
  95  4
KLA 32134   
 Král D., Vitner J., 1996: Faunistic records from the Czech republic – 43. Coleoptera: Scarabaeidae. 1 pp. Klapalekiana 32: 134.
  50  2
ASC 42031   
 Král J., 1945: Noví nebo málo známí dřepčíci české fauny. (Coleoptera, Chrysomelidae). 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 31-34.
  50  2
FEB 09157   
 Král J., 1946: Poznámky k oekologii druhu Longitarsus languidus Kutsch. (Coleoptera, Phytophaga). 2 pp. Folia entomologica 9: 157-158.
  50  2
ASC 44021   
 Král J., 1947: Příspěvek k poznání dřepčíků fauny Československa. (3.) (Coleoptera, Phytophaga). 6 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 21-26.
  50  2
FEB 11024   
 Král J., 1948: IV. Příspěvek k poznání našich Halticid. 2 pp. [M46] Folia entomologica 11: 24-25.
  50  2
ASC 45059   
 Král J., 1948: Příspěvek k poznání dřepčíků fauny Československa. (5.) (Col., Phytophaga). 5 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 59-63.
  50  2
ASC 45127a   
 Král J., 1948: Trigonogenius globulus Sol. In Prague. (Col. Ptinidae.). 1 p. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 127.
  50  2
CHR 1135   
 Král J., 1964: Zur Kenntnis der palaearktischen Altica-Arten (II.) (Col., Phytophaga, Alticidae). X. Beitrag zur Kenntnis der Alticiden. 5 pp. 
  50  2
CHR 405   
 Král J., 1964: Zur Kenntnis der palaearktischen Altica-Arten I (Col. Phytophaga, Alticidae). 8 pp. 
  50  2
AEP 37261   
 Král J., 1967: Wissenschaftliches Ergebnis der zoologischen Expedition des Nationalmuseums in Prag nach der Türkei Coleoptera-Alticidae. 8 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 37: 261-268.
  50  2
FEH 26S111   
 Král J., 1973: Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 329. Alticidae III. (Coleoptera ). 23 pp. [12942] Folia Entomologica Hungarica (S.N.) 26(suppl.): 111-133.
  195  8
RCB 09181   
 Král J., 1980: Ergebnisse der Mongolisch-Tschechoslowakischen entom.-bot. Expeditionen (1965, 1966) in der Mongolei Coleoptera, Chrysomeloidea, Alticidae. 7 pp. Reichenbachia 9/21: 181-189.
  50  2
AFP 16131   
 Král J., 1980: Ergebnisse der Mongolisch-Tschechoslowakischen entom.-bot. Expeditionen (1965, 1966) in der Mongolei Coleoptera, Chrysomeloidea, Alticidae. 7 pp. [CHR410] Acta faunistica entomologica Musei nationalis Pragae 16/192: 131 -137.
  50  2
CHR 412   
 Král J:, 1966: Zur Kenntnis der palaearktischen Altica-Arten III (Col. Phytophaga, Alticidae). XV. Beitrag zur Kenntnis der Alticiden. 9 pp. 
  50  2
ASC 49240   
 Králíček M., 1952: Hřbetozubec Odontosia sieversi Mén. a jeho výskyt na Uherskohradišťsku. (Lep. Notod.). 2 pp. [LEP 4444] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 49: 240-241.
  50  2
AMM 51231   
 Králíček M., 1966: Neue Glasflügler-Art der Gattung Aegeria f. aus Südmähren (Sesiidae, Lep.). 8 pp. [LEP 4445] Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 51: 231-236.
  50  2
AMM 54115   
 Králíček M., 1969: Nový druh nesytky z rodu Chamaesphecia Spuler 1910 z jižní Moravy (Sesiidae, Lep.). 8 pp. [LEP 1994] Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 54: 115-122.
  50  2
AEB 72115   
 Králíček M., 1975: Zur Bionomie und Verbreitung einiger Glasflügler-Arten aus der Tschechoslowakei (Lepidoptera, Sesiidae). 6 pp. Acta entomologica Bohemoslovaca 72: 115-120.
  50  2
ZCS 28105   
 Králíček M., 1992: Dva pozoruhodné druhy můrovitých (Lepidoptera, Noctuidae) na území Československa. 2 pp. [LEP 4446] Zprávy Československé společnosti Entomologické při ČSAV 28: 105-106.
  50  2
AMM 59165   
 Králíček M., Povolný D., 1974: Pennisetia bohemica sp. n. – a new species of clear wing moths (Lepidoptera, Sesiidae) from Bohemia. 18 pp. [30793] Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 59: 165-182.
  95  4
AEB 89137   
 Králíček M., Povolný D., 1992: Hyponephele lupina (Costa, 1836), an overlooked species of Satyridae (Lepidoptera, Papilionoidea) in Czechoslovakia. 11 pp. Acta entomologica Bohemoslovaca 89: 137-144.
  50  2
AMS 09077   
 Králík J., 1960: Příspěvek k petrografii krystalických uhelných jílovců (tonsteinů) v Ostravsko-karvinském revíru. [Beitrag zur Petrographie der Tonsteine im Ostrau-Karwiner Revier.] 14 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 9A: 77-90.
  50  2
AMS 10073   
 Králík J., Polický J., 1961: Mikrotvrdost pyritu jako ukazatel jeho genetických podmínek (I. část). [Mikrohärte des Pyrits als Kennzeichen seiner Genese (I. Teil).] 31 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 10A: 73-102.
  150  6
AMS 13011   
 Králík J., Tomšík J., 1964: Nové výsledky výzkumu tonsteinů v Ostravsko-karvinském revíru a jejich přínos k řešení praktických geolog. problémů Hornoslezské pánve. [Neue Forschungsergebnisse über die Tonsteine im Ostrau-Karwiner-Revier und ihr Beitrag zur Lösung praktischer geologischer Probleme des oberschlesischen Beckens.] 6 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 13A: 11-16.
  50  2
ROS 10137   
 Králiková A., 1994: Pestrice (Syrphidae, Diptera) mimoplodinových biotopov agroekosystémov pol’nohospodárskej krajiny – modelové územie Malanta. 8 pp.  Rosalia 10: 137-144.
  50  2
DIP 1670   
 Králiková A., Stollár Š., 1986: Notes on Syrphidae (Diptera) from the works building area on Danube river. 6 pp. (in Slovakian). 
  50  2
FEB 12043   
 Kramář J., 1949: Nouvelles especes du gentre Theobaldia en Tschécoslovaquie. 3 pp. (in Czech). [DIP 1671] Folia entomologica 12: 43-45.
  50  2
ASC 48060   
 Kramář J., 1951: To the knowledge of the mosquitoes in Bohemia (Dipt. Nematoc.). 6 pp. (in Czech). [DIP 1672] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 48: 60-65.
  50  2
DIP 1673   
 Kramář J., 1953: Beitrag zur Kenntnis der Gebirgsmücken in ČSR. 7 pp. (in Czech). 
  50  2
RAV 6509   
 Kramář J., 1955: Komáři rodu Aedes v ČSR. 67 pp. 
  195  8
DIP 1674   
 Kramář J., Minář J., 1961: Theobaldia ochroptera in Czechoslovakia (Diptera, Culicinae). 4 pp. [ASC 58180] [M40] 
  50  2
ASC 58180   
 Kramář J., Minář J., 1961: Theobaldia ochroptera in Czechoslovakia (Diptera, Culicinae). 4 pp. [ASC58180] [M40] [DIP 1674] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 58: 180-183.
  50  2
FEB 14170   
 Kramář J., Weiser J., 1951: Komáří kalamity na dolní Moravě. 8 pp. [DIP 1675] Folia entomologica 14: 170-177.
  50  2
DIP 1678   
 Kramer H., 1906: Zur Gattung Sarcophaga. 1 pp. 
  50  2
DIP 5564   
 Kramer H., 1907: Zur Gattung Craspedothrix BB. (Dipt.). 3 pp. 
  50  2
DIP 5565   
 Kramer H., 1910: Zur näheren Kenntnis der Dipterengattung Lucilia R. D. 3 pp. 
  50  2
40414   
 Kramer J. P., 1964: A generic revision of the leafhopper subfamily Neocoelidiinae (Homoptera: Cicadellidae). 30 pp. 
  295  12
41472   
 Kramer J. P., 1983: Taxonomic study of the planthopper family Cixiidae in the United States (Homoptera: Fulgoroidea). 57 pp. Trans. Amer. Ent. Soc. 109(1): 1-57.
  495  20
TFA 12143   
 Kramer J., 2007: Heuschrecken im FND „Orchideenhang am Höhnberg“ und bemerkenswerte Heuschreckenfunde im Lkr. Hildburghausen / Thüringen (Orthoptera: Ensifera a Caelifera). 6 pp. (in German). Thüringer Faunistische Abhandlungen 12: 143-148.
  50  2
TFA 15115   
 Kramer J., 2010: Heuschrecken im Naturschutzgebiet „Görsdorfer Heide” (Insecta: Orthoptera) bei Hildburghausen/Thüringen. 6 pp. Thüringer Faunistische Abhandlungen 15: 115-120.
  50  2
HYM 2143   
 Kramer K. U., Heerdt P. F., 1950: Remarques écologiques sur quelques formicides des hautes fagnes. 10 pp. 
  50  2
DIP 1679   
 Krämer K., 1961: Psilopa leucostoma Meigen (Dipt.) als Blattminierer an Zucker- und Futterrüben. 3 pp. 
  50  2
72089   
 Kramer S., 1955: The musculature of the head of the Corydalus larva (Neuroptera, Sialidae). 30 pp. 
  195  8
LEP 1999   
 Kramlinger F., 1926: Eine Studie über den Formenkreis, Hauptsächlich aus der Umgebung des Neusiedlersees (Burgenland). Verbreitung, Zucht und bisher benannte Formen. 6 pp. 
  50  2

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek