KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

Pick up your ladybird...

All the Titles

(items: 1704)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   
Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

AEB 65399   
 Skuhravá M., 1968: Prof. Dr. E. Baudyš zemřel. 2 pp. (in Czech). Acta Entomologica Bohemoslovaca 65(5): 399-400.
    
INS 466   
 Skuhravá M., 1982: The use of fauna data in zoogeographic studies. 5 pp. 
    
KLA 33119   
 Skuhravá M., 1997: Faunistic records from the Czech Republic – 67. Diptera: Cecidomyiidae. 2 pp. Klapalekiana 33(1-2): 119-120.
    
ASC 59214   
 Skuhravá M., Nijveldt W., 1962: Zur Morphologie und systematischen Stellung der Mohnkapselgallmücke Clinodiplosis papaveris (Kjell.) (Diptera, Itonididae). 7 pp. [DIP 3263] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 59: 214-220.
    
AZC 2612   
 Skuhravá M., Skrzycpczynska M., 1983: Przeglad pryszczarków (Cecidomyiidae, Diptera) Polski. 34 pp. [61253] [M32] Acta zoologica cracoviensia 26/12: 387-420.
    
DIP 3266   
 Skuhravá M., Skuhravý V., 1983: Význam bejlomorky sedlové, Haplodiplosis marginata (von Roser) (Cecidomyiidae, Diptera) jako škůdce obilovin. 7 pp. 
    
DIP 3268   
 Skuhravá M., Skuhravý V., 1989: Výzkum bejlomorek (Cecidomyiidae, Diptera) v arboretu Mlyňany. 5 pp. 
    
ASC 57329   
 Skuhravý V., 1960: Die Nahrung des Ohrwurms (Forficula auricularia L.) in de Feldkulturen. 11 pp. [ORT 545] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 57: 329-339.
    
AEB 84069   
 Skuhravý V., 1987: Sixtieth birthday of RNDr Karel Novák, CSc. 7 pp. (in English). Acta Entomologica Bohemoslovaca 84: 69-75.
    
KLA 29049   
 Skuhravý V., Novák K., 1993: Dichelonia (Parasyndemis) histrionana (Lepidoptera: Tortricidae) ve feromonových pastech v šumavské klimaxové smrčině. 2 pp. [M53] Klapalekiana 29: 49-50.
    
61256   
 Skuhravý V., Skuhravá M., 1962: Bionomie und Verbreitung der Mohnkapselgallmücke Clinodiplosis papaveris (Kjell.) (Diptera, Itonididae). 16 pp. [ASC 59221] [M32] 
    
ASC 59221   
 Skuhravý V., Skuhravá M., 1962: Bionomie und Verbreitung der Mohnkapselgallmücke Clinodiplosis papaveris (Kjell.) (Diptera, Itonididae). 16 pp. [M32] [61256] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 59: 221-233.
    
KLA 39069   
 Skuhrovec J., 2003: Rozšíření nosatců rodu Hypera (Coleoptera: Curculionidae) na území České republiky. [Distribution of weevils of the genus Hypera (Coleoptera: Curculionidae) in the Czech republic.] 57 pp. [M52] Klapalekiana 39(1-3): 69-125.
    
EBA 28365   
 Skuhrovec J., 2006: Descriptions of larvae of the tribe Hyperini (Coleoptera, Curculionidae): II. Mature larvae of the subgenera Antidonus, Eririnomorphus, Dapalinus and Boreohypera of the genus Hypera Germar, 1817. 32 pp. [M01] [M46] Entomologica Basiliensia et collectionis Frey 28: 365-396.
    
PPE 44553   
 Skuratowicz W., 1974: Materialy do znajomosci wszolów (Mallophaga) wystejpujacych na ssakach w Polsce. 6 pp. [MAL 57] [M65] Polskie Pismo Entomologiczne 44: 553-558.
    
ASN 52   
 Skuratowicz W., 1976: Siphonaptera collected in Mongolia. 3 pp. (in Polish). 
    
PPE 46025   
 Skuratowicz W., 1976: Siphonaptera collected in Mongolia. 3 pp. (in Polish). [ASN 52] Polskie Pismo Entomologiczne 46: 25-27.
    
ZCS 14115   
 Skýpala J., 1978: K poznání motýlů československé části Cérové vrchoviny (Lepidoptera). 4 pp. [LEP 3299] Zprávy Československé společnosti Entomologické při ČSAV 14: 115-118.
    
ZCS 18155   
 Skyva J., 1982: Významné nálezy z čeledí Alucitidae, Pterophoridae a Pyralidae ze Slovenska. (Lepidoptera). 3 pp. [LEP 3301] [M68] Zprávy Československé společnosti Entomologické při ČSAV 18: 158.
    
ASC 43003   
 Slabý O., 1946: O cyklické interacelulární symbiose u hmyzu. 13 pp. [INS 469] [M68] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 3-15.
    
31477   
 Slabý O., 1947: Zástupci rodu Erebia Dalm. ve Vys. Tatrách. (Lep.-Satyridae). 19 pp. [ASC 44102] [M32] 
    
ASC 44102   
 Slabý O., 1947: Zástupci rodu Erebia Dalm. ve Vys. Tatrách. (Lep.-Satyridae). 19 pp. [ASC 44102] [M32] [31477] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 102-119.
    
ASC 45094   
 Slabý O., 1948: Quelques dates faunistiques sur les Rhopaloceres des Montagnes de Orlické hory. (Boheme du nord – est). (Lep.). 5 pp. (in Czech). [LEP 3303] [M68] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 94-98.
    
ASC 46170   
 Slabý O., 1949: Cidaria flavicintata Hbn. ex Slovakia. (Lep. Geometridae.). 4 pp. (in Czech). [LEP 3304] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46: 170-173.
    
ASC 46065   
 Slabý O., 1949: Faunistiques Lépidopterologiques de la Boheme. 8 pp. (in Czech). [LEP 3305] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46: 65-72.
    
ASC 47048   
 Slabý O., 1950: Erebia medusa Fabr. from Eastern Slovakia. (Lep. Satyr.). 5 pp. (in Czech). [LEP 3306] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 47: 48-52.
    
ASC 48081   
 Slabý O., 1950: The copulatory organs of a gynandromorphous argynnis Paphia L. and discussion about its development. (Lep. Rhop.). 15 pp. (in Czech). [LEP 3307] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 48: 81-95.
    
ASC 48242   
 Slabý O., 1951: Concerning the dependence of the Lepidoptera fauna of on climatic cycles. 13 pp. (in Czech). [LEP 3308] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 48: 242-253.
    
95161   
 Sládeček V., Cyrus Z., Borovičková A., 1958: Hydrobiological Investigations of a Treatment of Beet Sugar Factory’s Wastes in an Experimental Lagoon, 120 str. 
    
HYM 3594   
 Sláma K., 1959: Celková látková přeměna v průběhu larválního vývoje některých druhů pilatek (Hym., Tenthredinoidea). 13 pp. [M44] 
    
ASC 56113   
 Sláma K., 1959: Celková látková přeměna v průběhu larválního vývoje některých druhů pilatek (Hym., Tenthredinoidea). 13 pp. [M44] [HYM 3594] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 56: 113-125.
    
ASC 58117   
 Sláma K., 1961: Pseudojuvenilizační účinky u hmyzu. [Pseudo-juvenilizing effect in insects ] (in Czech) 4 pp. [HEM 1430] [INS 470] [M68] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 58: 117-120.
    
INS 471   
 Sláma K., 1962: The juvenile hormone like effect of fatty acids, fatty alcohols, and some other compounds in insect metamorphosis. 18 pp. [M48] 
    
ASC 59323   
 Sláma K., 1962: The juvenile hormone like effect of fatty acids, fatty alcohols, and some other compounds in insect metamorphosis. 18 pp. [M48] [INS 471] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 59: 323-340.
    
ASC 61210   
 Sláma K., 1964: Physiology of sawfly metamorphosis. 2. Hormonal activity during diapause and development. 10 pp. [HYM 3595] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 61: 210-219.
    
INS 474   
 Sláma K., Konopinska D., Sobótka W., 1993: Effects of proctolin on autonomic physiological functions in insects. 13 pp. 
    
BMG 17247   
 Sláma M. E. F., Sorli A. S., 2001: Contribución al reconocimiento de longicornios espaňoles (Coleoptera: Cerambycidae). 5 pp. Biocosme Mésogéen 17(3): 247-251.
    
ZCS 16053   
 Sláma M., 1980: Dodatek k Mašínově práci o tesařících v okolí Řevnic (Coleoptera, Cerambycidae). 3 pp. [M38] Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV 16: 53-56.
    
ZCS 23091   
 Sláma M., 1987: Evodinellus borealis (Gyllenhal) – doložený nebo nový údaj o nálezu na území Československa (Coleoptera, Cerambycidae). 2 pp. Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV 23: 91-92.
    
ZCS 23087   
 Sláma M., 1987: K výskytu tesaříků Phytoecia rubropunctata (Goeze) a Agapanthia intermedia Ganglbauer v Československu. 4 pp. [M38] Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV 23: 87-90.
    
19726   
 Sláma M., 1991: Seznam tesaříků (Cerambycidae) ČSFR. 22 pp. [M05] 
    
FHA 02056   
 Sláma M., 1994: Purpuricenus graecus Sláma, 1993 – corrected original spelling of the specific name. 1 pp. [M09] 
    
BMG 23055   
 Sláma M., Berger P., 2006: Contribution to the knowledge of the genus Nathrius Brethes, 1916, with the description of N. cypericus n. sp. from Cyprus (Coleoptera: Cerambycidae). 11 pp. [M36] Biocosme Mésogéen 23(2)): 55-65.
    
DIP 3280   
 Slamečková M., 1959: Mäsiarky (Sarcophagidae, Diptera) severných oblastí Nitranského kraja. 9 pp. [ASC 57068] [M40] 
    
ASC 57068   
 Slamečková M., 1959: Mäsiarky (Sarcophagidae, Diptera) severných oblastí Nitranského kraja. 9 pp. [M40] [DIP 3280] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 57: 68-75.
    
DIP 3282   
 Slamečková M., 1969: Fleischfliegen der Tribus Sarcophagini (Diptera) der Naturresevation Devínska Kobyla. 9 pp. Zborník referátov zo seminára o faune západných Karpát 219-227.
    
95570   
 Slansky F., 1990: Insect nutritional ecology as a basis for studying host plant resistance. 20 pp. (in English). 
    
AEP 37255   
 Slater J. A., Ahmad I., 1967: A new species of Macropes from Afghanistan with synonymic notes on other species of the genus (Hemiptera, Lygaeidae) 1. 5 pp. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 37: 255-259.
    
AEP 38127   
 Slater J. A., Ahmad I., 1969: Neotropical Blissinae: Patritiodemus, a new genus with six new species (Hemiptera, Lygaeidae) 1. 13 pp. [M63] Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 38: 127-139.
    
7589   
 Slavík B., 1998: Phytocartographical syntheses of the Czech Republic. 202 pp. 
    

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek