KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

All the Titles

(items: 2576)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

PAE 07110   
 Duzee E. P. van, 1931: A new Ischnorrhynchus (Hymenoptera: Lygaeidae). 1 pp. Pan-pacific entomologist 7(3): 110.
  50  2
LEP 1040   
 Duzee E. P. van, 1933: The templeton crocker expedition of the California academy of sciences, 1932. No. 12. The diurnal Lepidoptera of the expedition. 7 pp. 
  50  2
PAE 79155   
 Duzee E. P. van, 2003: Scientific note. Anthocoris tristis Van Duzee, 1921, a synonym of Anthocoris whitei Reuter, 1884 (Hemiptera: Heteroptera: Anthocoridae). 1 pp.  Pan-pacific entomologist 79(2): 155.
  50  2
61654   
 Duzee M. C., 1923: Notes and descriptions of two-winged flies of the family Dolichopodidae from Alaska. 17 pp. 
  150  6
61655   
 Duzee M. C., 1927: XVIII. A contribution to our knowledge of the North American Conopidae (Diptera). 32 pp. 
  295  12
62528   
 Duzee M. C., 1928: New Mycetophylidae taken in California and Alaska. 35 pp. Proceedings of the California Academy of Sciences
  295  12
61656   
 Duzee M. C., 1928: Tropical American Diptera or two-winged flies of the family Dolichopodidae from Central and South America. 66 pp. 
  590  24
ARA 578   
 Düzgünes Z., 1963: Türkíyede eyní bulunan akarlar. 10 pp. 
  50  2
ZCS K08   
 Dvořák A., 1989: Korunorožci. Tribus majkovitých brouků Crocomini (Coleoptera, Meloidae, Meloinae). Klíče k určování hmyzu 8. 20 pp. (in Czech). Zprávy Československé společnosti Entomologické při ČSAV, Klíče k určování hmyzu 8: 1-20.
  95  4
AMS 30211   
 Dvořák J., Friáková O., Galle A., Kalvoda J., Maštera L., Otava J., Přichystal A., Skoček V., 1981: Paleozoikum ve vrtu Opatovice 1 na Hranicku (SV Morava). 19 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 30A: 211-229.
  50  2
AMS 22025   
 Dvořák J., Friáková O., Kukal Z., 1973: Paleozoikum ve vrtu Karlov 1 (Sovinecký devon, JZ část Nízkého Jeseníku). The Palaeozoic in the Deep Drilling Karlov 1 (The Devonian of Sovinec Region, SW Part of Nízký Jeseník Mountains). 14 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 22A: 25-38.
  50  2
ORT 1372   
 Dvořák K., 1939: O hubení krtonožek. 2 pp. (in Czech). Zemský výzkumný ústav zemědělský (Zvláštní otisk z časopisu Praktický Rádce) 34(10): 103-104.
  50  2
AMM 90235   
 Dvořák L., 2005: European paper wasps (Hymenoptera: Vespidae: Polistinae) in the collections of the Moravian Museum , Brno. 7 pp. (in English). Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 90: 235-241.
  50  2
HYM 7499   
 Dvořák L., 2005: Vosy a vosíci (Hymenoptera: Vespidae: Vespinae et Polistinae) ve sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Social and paper wasps (Hymenoptera: Vespidae: Vespinae et Polistinae) in the collections of the Museum of the Beskydy Mts. Frýdek-Místek. 3 pp. (in Czech). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 15: 103-105.
  50  2
AEP 46219   
 Dvořák L., 2006: First record of Dolichovespula adulterina (Hymenoptera: Vespidae) from Romania. 2 pp. (in English). [M65] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 46: 219-220.
  50  2
EPR 361080   
 Dvořák L., 2006: Oriental hornet Vespa orientalis Linnaueus, 1771 found in Mexico (Hymenoptera, Vespidae, Vespinae). 1 pp. (in English). Entomological Problems 36(1): 80.
  50  2
AMM 90149   
 Dvořák L., 2006: Social wasps (Hymenoptera: Vespidae: Vespinae) from the Czech Republic and Slovakia in the collections of the Moravian Museum, Brno. 9 pp. (in English). Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 90: 149-157.
  50  2
HYM 7500   
 Dvořák L., 2007: The social wasp fauna of Pakistan (Hymenoptera, Vespidae). 5 pp. (in English). Linzer biol. Beitr. 39(1): 51-55.
  50  2
KLA 46001   
 Dvořák L., 2010: Confirmed occurrence of Ancistronycha abdominalis (Coleoptera: Cantharidae) in Slovakia. [Potvrzení výskytu Ancistronycha abdominalis (Coleoptera: Cantharidae) na Slovensku. 2 pp. Klapalekiana 46(1-2): 1-2.
  50  2
KLA 48224   
 Dvořák L., 2012: The first record of Toxoneura basimaculata (Diptera: Pallopteridae) from Slovakia. (První nález Toxoneura basimaculata (Diptera: Pallopteridae) ze Slovenska). 1 pp. (in English). Klapalekiana 48(3-4): 224.
  50  2
KLA 50139   
 Dvořák L., Bojková J., Komzák P., Kouklík O., Špaček J., 2014: New records of an alderfly Sialis nigripes (Megaloptera: Sialidae) from the Czech Republic. (Nové nálezy střechatky Sialis nigripes (Megaloptera: Sialidae) z České republiky). 8 pp. Klapalekiana 50(3-4): 139-146.
  50  2
AEP 47229   
 Dvořák L., Castro L., 2007: New and noteworthy records of vespid wasps (Hymenoptera: Vespidae) from the Palaearctic region. 8 pp. (in English). [M65] Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 47: 229-236.
  50  2
KLA 51038   
 Dvořák L., Dvořáková K., 2015: Faunistic records from the Czech Republic – 377. Diptera: Lauxaniidae. 1 pp. Klapalekiana 51(1-2): 38.
  50  2
AEP 46221   
 Dvořák L., Roberts S. P. M., 2006: Key to the paper and social wasps of Central Europe (Hymenoptera: Vespidae). Klíč k určování vosíků a vos střední Evropy (Hymenoptera: Vespidae). 24 pp. (in English and Czech). [M65] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 46: 221-244.
  195  8
HYM 7501   
 Dvořák L., Smetana V., Straka J., Deván P., 2006: Present distirbution of the paper wasp Polistes bischoffi Weyrauch 1937 in the Czech Republic and in Slovakia with notes to its spreading (Hymenoptera: Vespidae). 7 pp. (in English). Linzer biol. Beitr. 38(1): 533-539.
  50  2
AMS 55249   
 Dvořák L., Smetana V., Tyrner P., 2006: Vosy, čmeláci a zlatěnky (Hymenoptera: Vespidae, Apidae a Chrysididae) smrkových monokultur v širším okolí Ostravska (Česká republika, Slezsko). 9 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae A: 55: 249-257.
  50  2
KLA 43163   
 Dvořák L., Straka J., Smetana V., Halada M., Vepřek D., Karas Z., 2007: Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea). Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce (jižní Čechy). [Aculeate Hymenoptera of the Vyšenské Kopce National Nature Reserve (South Bohemia, Czech Republic)]. 23 pp. Klapalekiana 43: 163-185.
  150  6
AMS 11105   
 Dvořák M., 1962: Drabčíci rodu Ocypus Leach, podrodu Alapsodus Tottehn. v ČSSR (Col., Staphylinidae). 8 pp. [11105] Acta Musei Silesiae 11A: 105-111.
  95  4
ASC 61292   
 Dvořák M., 1964: Druhy rodu Mylabris F. v ČSSR (Col., Meloidae). 5 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 61: 292-294.
  95  4
STA 382   
 Dvořák M., 1965: Zajímavé nálezy drabčíků na Slovensku (Col., Staphylinidae). 5 pp. Acta Rer Natur Mus Natl Slov 11: 88-92.
  50  2
STA 2475   
 Dvořák M., 1965: Zajímavé nálezy drabčíků na Slovensku (Col., Staphylinidae). Interessante Funde einiger Staphyliniden-Arten aus der Slowakei (Col., Staphylinidae). 5 pp. (in Czech). Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. 11: 88-92.
  50  2
STA 2435   
 Dvořák M., 1965: Zajímavé nálezy drabčíků na Slovensku (Col., Staphylinidae). [Interessante Funde einiger Staphyliniden-Arten aus der Slowakei (Col. Staphylinidae).] 3 pp. (in Czech). Acta Rev. natur. Mus. slov., Bratislava 11: 88-91.
  50  2
AZB 030   
 Dvořák M., 1966: Gyrophaena rousi sp. n., eine neue Staphyliniden-Art aus der Slowakei (Col., Staphylinidae). 4 pp. Annotationes Zoologicae et Botanicae 30: 1-4.
  50  2
STA 383   
 Dvořák M., 1967: Zajímavé nálezy drabčíků na Slovensku II (Col., Staphylinidae). 8 pp. Acta Rer Natur Mus Natl Slov 13: 81-88.
  50  2
ZCS 14141   
 Dvořák M., 1978: Poznámky k preparační praxi. 6 pp. [M38] Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV 14: 141-146.
  50  2
20180   
 Dvořák M., 1979: Zajímavé nálezy drabčíků na slovensku III. (Col., Staphylinidae). 30 pp. (in Czech). [M52] Acta Rev. Natur. Mus. Nat. Slov. 25: 109-138.
  195  8
EPR 16093   
 Dvořák M., 1980: Československé druhy rodu Zyras Stephens (Col., Staphylinidae). 7 pp. [11169] Entomological Problems 16: 93-99.
  95  4
AEB 78053   
 Dvořák M., 1981: Zwei neue ostasiatische Arten und nomenklatorische Bemerkungen zur Gattung Zyras (Coleoptera, Staphylinidae). 8 pp. [M24] Acta Entomologica Bohemoslovaca 78: 53-60.
  50  2
AEB 79274   
 Dvořák M., 1982: Neue Antisphodrus-Arten aus Mittelasien und Iran (Coleoptera, Carabidae, Sphodrini). 7 pp. [B23] Acta Entomologica Bohemoslovaca
  50  2
AEB 80441   
 Dvořák M., 1983: Drei neue Arten und einige Bemerkungen zur Familie Meloidae (Coleoptera). 10 pp. [B23] [M34] Acta Entomologica Bohemoslovaca 80: 441-450.
  50  2
ZCS K04   
 Dvořák M., 1983: Majkovití brouci Československa (Coleoptera, Meloidae). Klíče k určování hmyzu 4. 40 pp. (in Czech). Zprávy Československé společnosti Entomologické při ČSAV, Klíče k určování hmyzu 4: 1-40.
  150  6
AEB 81190   
 Dvořák M., 1984: Zur Kenntnis einiger myrmekophiler Staphylinidae (Coleoptera). 14 pp. [M24] Acta Entomologica Bohemoslovaca 81: 190-203.
  95  4
STA 386   
 Dvořák M., 1984: Zwei neue Ocypus-Arten aus Mittelasien und einige Bemerkungen zu den Angaben über Körperlängen der Familie Staphylinidae (Insecta, Coleoptera). 10 pp. [M24] Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 12: 59-68
  50  2
AZB 184   
 Dvořák M., 1988: Zwei neue Arten des myrmekophilen Tribus Zyrasini (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). 6 pp. [B13] [M03] 
  50  2
KLS 8   
 Dvořák M., 1989: Meloidae: Cerocomini. Klíče k určování hmyzu 8. 20 pp. 
  95  4
AZB 199   
 Dvořák M., 1990: Taxonomische Bemerkungen zur Gattung Cerocoma Geoffroy (Coleoptera, Meloidae, Cerocomini). 12 pp. [B13] [M03] 
  50  2
AZB 212   
 Dvořák M., 1993: Einige neue paläarktische Meloiden-Arten (Coleoptera, Meloidae). 9 pp. [B13] [M03] 
  50  2
AZB 214   
 Dvořák M., 1993: Revision der Gattung Micromerus Mulsant et Rey, 1958 (Coleoptera: Meloidae). 9 pp. [B13] [M03] 
  95  4
AMS 42179   
 Dvořák M., 1993: Zur Kenntnis der Gattung Carterus und ihrer Verwandten (Coleoptera, Carabidae, Ditomini). 7 pp. [M24] Acta Musei Silesiae 42A: 179-185.
  50  2
EFA 1622   
 Dvořák M., 1995: Einige neue stenotherme Laemostenus-Arten (Coleoptera, Carabidae, Sphodrini). 8 pp. [M24] Entomofauna 16/22: 413:-420.
  95  4

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek