KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

All the Titles

(items: 4201)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

LAM 103133   
 Heynderycx J., 2003: Les Ratardinae (Lepidoptera Cossidae). 2 pp. (in French). Lambillionea 103(1): 133-134.
  50  2
LAM 104199   
 Heynderycx J., 2004: La ramification adaptative éco-insulaire des Trechinae en Europe (Col. Carabidae). 2 pp. Lambillionea 104(2): 199-200.
  50  2
LAM 104709   
 Heynderycx J., 2004: Réflexions sur le mimétisme. 4 pp. Lambillionea 104(4): 709-712.
  50  2
LAM 105167   
 Heynderycx J., 2005: Les Anthaxia de la collection G. Hermann (Col. Buprestidae). 2 pp. Lambillionea 105(1): 167-168.
  50  2
CER 275   
 Heyrovský L., 1906: Další příspěvek k fauně slovenských tesaříků. 2 pp. 
  50  2
ASC 08032   
 Heyrovský L., 1911: Poznámky k broukům, žijícím u vos. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 8: 32-33.
  50  2
ASC 09018   
 Heyrovský L., 1912: Příspěvek k poznání fauny bulharských Oedemerid. 2 pp. [TEN 300] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 9: 18-19.
  50  2
ASC 17021   
 Heyrovský L., 1920: Několik pozorování ze života brouků. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 17: 21-23.
  50  2
ASC 21067   
 Heyrovský L., 1924: Nové a vzácné druhy českých brouků. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 21: 67.
  50  2
ASC 22045   
 Heyrovský L., 1925: Popisy nových evropských tesaříků. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 22: 45-47.
  50  2
ASC 24001   
 Heyrovský L., 1927: Noví a vzácní čeští brouci. [Neue und seltene böhm. Col.] 2 pp. [COL 1754] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 24: 1-2.
  50  2
ASC 26117   
 Heyrovský L., 1929: Popisy dvou nových tesaříků. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 26: 117.
  50  2
ASC 26037   
 Heyrovský L., 1929: Pozoruhodné nálezy brouků Československé republiky. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 26: 37-38.
  50  2
12019   
 Heyrovský L., 1930: Seznam brouků Republiky československé. 1 Cerambycidae. 61 pp. 
  95  4
ENB 06026   
 Heyrovský L., 1932: Zweiter Beitrag zur Vebreitung der paläarktischen Cerambyciden. 4 pp. Entomologhisches Nachrichtenblatt 6(1): 26-29.
  50  2
ASC 30018   
 Heyrovský L., 1933: Pozoruhodné nálezy československých tesaříků. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 18-21.
  50  2
ASC 30155   
 Heyrovský L., 1933: Šest nových forem Palaearktických tesaříků. 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 30: 155-158.
  50  2
ASC 33153a   
 Heyrovský L., 1936: Judolia sexmaculata L. a sekerai N. 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 33: 153.
  50  2
FEB 02037   
 Heyrovský L., 1939: Dvě nové formy moravských tesaříků. 1 pp. Folia entomologica 2: 37.
  50  2
ASC 37089   
 Heyrovský L., 1940: Tři nové odrůdy lepturinů. 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 37: 89-90.
  50  2
AEP 19148   
 Heyrovský L., 1941: Čtvrtý příspěvek k poznání řeckých dorcadií. (Col., Ceramb.). 2 pp. Acta entomologica Musei nationalis Pragae 19: 148-149.
  50  2
ASC 38056   
 Heyrovský L., 1941: Dvě nové formy tesaříků (Col., Ceramb.). 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 38: 56-58.
  50  2
ASC 38066   
 Heyrovský L., 1941: Popisy nových forem tesaříků. (Col., Ceramb.). 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 38: 66-68.
  50  2
ASC 43031   
 Heyrovský L., 1946: Čtyři nové odchylky československých tesaříků (Coleopt.). 3 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 31-33.
  50  2
FEB 09163   
 Heyrovský L., 1946: K faunistice československých coleopter. 2 pp. [M46] Folia entomologica 9: 163-164.
  50  2
AEP 24083   
 Heyrovský L., 1946: Maurice Pic. K osmdesátce vynikajícího entomologa. 3 pp. [M36] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 24: 83-85.
  50  2
TEN 299   
 Heyrovský L., 1946: Nový Oedemerid pro faunu Československa. 1 pp. [M35] 
  50  2
ASC 43070   
 Heyrovský L., 1946: Příspěvek k fauně tesaříků SSSR. (Cerambycidae Col.). 4 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 70-73.
  50  2
ASC 44087   
 Heyrovský L., 1947: K variabilitě druhu Evodinus interrogationis L. (Col. Cerambyc.). 4 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 87-90.
  50  2
ASC 45017   
 Heyrovský L., 1948: Příspěvek k poznání palestinských tesaříků (Col. Ceramb.). 6 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 17-22.
  50  2
ASC 46076   
 Heyrovský L., 1949: Drobné zprávy. Bionomie. Akát živnou rostlinou brouků. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46: 76-78.
  50  2
ASC 46074   
 Heyrovský L., 1949: Jaroslav Houška. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46(1-2): 74-76.
  50  2
ASC 46054   
 Heyrovský L., 1949: Les Coléopteres nouveaux et intéressants de la Tchécoslovaquie. 3 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46: 54-56.
  50  2
ASC 46101   
 Heyrovský L., 1949: Přehled československých druhů tesaříků rodu Cortodera Muls. (Col. Ceramb.). 7 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46: 101-107.
  50  2
ASC 47127   
 Heyrovský L., 1950: Dva nové druhy Prionidů z Asie (Col. Ceramb.). 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 47: 127-129.
  50  2
AEP 26372   
 Heyrovský L., 1950: Příspěvek k poznání tesaříka Dorcadion fulvum Scop. 3 pp. [CER325] [M33] Acta entomologica Musei nationalis Pragae 26(1948-1950)/372: 1-3.
  50  2
ASC 48154   
 Heyrovský L., 1951: Notulae cerambycidologicae I. (Col.). 4 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 48: 154-157.
  50  2
CER 971   
 Heyrovský L., 1952: Beitrag zur Kenntnis der Bockkäfer Asiens (Col., Ceramb.). 3 pp. Ann. Hist. Natur. Mus. Natl. Hung. 1952: 71-73.
  50  2
ASC 49229   
 Heyrovský L., 1952: Contribution a la connaissance des longicornes Tchécoslovaques. (Col., Ceramb.). 3 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 49: 229-231.
  50  2
ASC 49044   
 Heyrovský L., 1952: Oncideres boliviana sp. n. ex Bolivia (Col. Ceramb.). 2 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 49: 44-45.
  50  2
EAF 05394   
 Heyrovský L., 1954: Dritter Beitrag zur Kenntnis der Cerambycidenfauna Israels. 3 pp. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 5: 394-396.
  50  2
CER 332   
 Heyrovský L., 1955: Nouvelles formes de Cerambycides palearctiques. 2 pp. 
  50  2
ASC 54400   
 Heyrovský L., 1957: Oedemera croceicollis Gyll. (Col., Oedemeridae), nový druh pro Čechy. 2 pp. [TEN 301] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 54: 400.
  50  2
ASC 57402   
 Heyrovský L., 1960: Beitrag zur Faunistik und Bionomie der tschechoslowakischen Coleopteren. 3 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 57: 402-404.
  50  2
AMS 10127   
 Heyrovský L., 1961: K bionomii a rozšíření československých krasců (Col., Buprestidae). 4 pp. [BUP 167] Acta Musei Silesiae 10A: 127-130.
  50  2
COL 389   
 Heyrovský L., 1962: Další příspěvek k faunistice a bionomii československých coleopter. 7 pp. 
  50  2
ASC 60001   
 Heyrovský L., 1963: Šedesát let československé společnosti entomologické. 20 pp. [95059] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 60: 1-19.
  95  4
RCB 07039   
 Heyrovský L., 1965: Cerambycidae II. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). 47. 8 pp. Reichenbachia 7/3: 39-46.
  50  2
RCB 05101   
 Heyrovský L., 1965: Eine neue Grammoptera-Art aus Ostasien (Coleoptera, Cerambycidae). 5 pp. Reichenbachia 5/9: 101-105.
  50  2
ZCS 01215   
 Heyrovský L., 1965: Taxonomická poznámka o druhu Chrysolina asclepiadis (Villa) (Col., Chrysomelidae). 1 pp. Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV 1: 15-16.
  50  2

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek