KABOUREK Ltd., Sokolská 3923, 760 01 Zlín, Czech Republic, vit@kabourek.cz, tel/fax: +420 577 437 870               
    
 
 
  
 
    
 


Offer of Literature

All the Titles

(items: 4175)

  
Basket Contents Basket Contents
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   All   

denotes titles either for sale for noted price or to pick up free according to the rules.
this title is not in stock now, but will be obtained on demand by about one month.
PDF free    PDF to buy    PDF on demand

Cat. no.   TitleCZK EUR basket selection

ASZ 63443   
 Háva J., Kalík V., 1999: The dermestid beetles (Coleoptera: Dermestidae: Dermestinae) of Iran. Part 1: genus Dermestes. 8 pp. [18846] Acta Societatis Zoologicae Bohemiae 63: 443-450.
  95  4
GEN 14049   
 Háva J., Kalík V., 2003: Two new synonyms in Dermestidae (Coleoptera: Bostrychoidea). 3 pp. Genus 14(1): 49-51.
  50  2
EPR 362095   
 Háva J., Kalík V., 2006: Redescription and new synonymy of Attagenus multinotatus (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae) probably from India. 2 pp. (in English). Entomological Problems 36(2): 95-96.
  50  2
SAR 07121   
 Háva J., Kalík V., 2011: Contribution to knowledge of Dermestidae (Coleoptera) from the Rey’s collection. 6 pp. (in English). Studies and Reporsts, Taxonomical Series 7(1-2): 121-126.
  50  2
EPR 35159   
 Háva J., Lackner T., 2005: Thorictus beninensis sp. nov. from Benin (Coleoptera: Dermestidae: Thorictini). 2 pp. Entomological Problems 35(2): 159-160.
  50  2
SAR 01089   
 Háva J., Löbl I., 2005: A world catalogue of the family Jacobsoniidae (Coleoptera). 6 pp. Studies and reports of District Museum Prague-East 1(1-2): 89-94.
  50  2
SAR 02051   
 Háva J., Mifsud D., 2006: The dermestid beetles (Coleoptera: Dermestidae) of the Maltese Archipelago (Central Mediterranean). 13 pp. Studies and reports of District Museum Prague-East 2(1-2): 51-64.
  95  4
KLA 47263   
 Háva J., Mucska R., 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 316. Coleoptera: Dermestidae. 1 pp. (in English). Klapalekiana 47(3-4):263.
  50  2
JRS 10037   
 Háva J., Pierre E., 2008: Contribution to the family Dermestidae (Coleoptera) from Qatar. 5 pp. Journal of the Entomological Research Society 10(2): 37-41.
  50  2
JRS 102037   
 Háva J., Pierre E., 2008: Contribution to the family Dermestidae (Coleoptera) from Qatar. 5 pp. Journal of the Entomological Research Society 10(2): 37-41.
  50  2
ASZ 68173   
 Háva J., Prokop J., 2004: New fossil dermestid-beetles (Coleoptera: Dermestidae) from the Dominican amber of the Greater Antilles, with an appendix listing known fossil species of this family. 10 pp. (in English). Acta Societatis Zoologicae Bohemiae 68: 173-182.
  95  4
SAR 02065   
 Háva J., Prokop J., Kadej M., 2006: New fossil dermestid beetles (Coleoptera: Dermestidae) from the Baltic amber - II. 4 pp. Studies and reports of District Museum Prague-East 2(1-2): 65-68.
  50  2
KLA 34173   
 Háva J., Růžička J., Schneider J., 1998: Faunistic records of Silphidae (Coleoptera) from Turkey. 9 pp. Klapalekiana 34(3-4): 173-181.
  50  2
EPR 302067   
 Háva J., Schneider J., Růžička J., 1999: Four new species of carrion beetles from China (Coleoptera: Silphidae). 17 pp. [11897] [B20] [M08] Entomological Problems 30(2): 67-83.
  150  6
11897   
 Háva J., Schneider J., Růžička J., 1999: Four new species of carrion beetles from China (Coleoptera: Silphidae). 17 pp. [B20] [M08] 
  150  6
SAR 09069   
 Háva J., SOlervicens J., 2013: Apsectus brunneus sp. nov., a new dermestid beetle from Chile (Coleoptera: Dermestidae: Trinodinae). 4 pp. (in English). Studies and Reports Taxonomical Servies 9(1): 69-72.
  50  2
LEP 1523   
 Havel L., 1967: Rhopalocera šumavského podhůří (Vacovska) a centrální Šumavy. 11 pp. 
  50  2
ASC 41140   
 Havelka J., 1944: Psalidium maxillosum F., neues für Böhmen. (Col., Curcul.). 1 pp. (in Czech). Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 41: 140.
  50  2
ASC 42053   
 Havelka J., 1945: Příspěvek k poznání fauny kůrovců na Moravě. (Col., Ipidae). 1 pp. [SCO 144] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 42: 53.
  50  2
ASC 43069   
 Havelka J., 1946: Příspěvek k oekologii a rozšíření některých mandelinek (Coleoptera). 2 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 43: 69-70.
  50  2
FEB 09159   
 Havelka J., 1946: Příspěvek k poznání rozšíření vzácnějších brouků čeledi Carabidae v Čechách. (Col., Carab.). 2 pp. [M46] Folia entomologica 9: 159-160.
  50  2
STA 510   
 Havelka J., 1946: Pteroloma forsstroemi Gyll – temenní očka. Oecologie a rozšíření. 5 pp. [FEB 09139] [M38] 
  50  2
ASC 44053   
 Havelka J., 1947: Nálezy některých vzácných našich drabčíků. (Col. Staphylin.). 3 pp. [STA 511] [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 53-55
  50  2
ASC 44122   
 Havelka J., 1947: Příspěvek k poznání výskytu některých zajímavých Coleopter naší fauny. 4 pp. [M34] Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 44: 122-125.
  50  2
11898   
 Havelka J., 1948: Coléopteres aux environs de Klánovice prés de Praque. 22 pp. (in Czech). 
  195  8
FEB 11007   
 Havelka J., 1948: Příspěvek k poznání rozšíření a výskytu některých málo hojných Coleopter čeledí Dytiscidae a Hydrophilidae v Čechách a na Moravě. (Col., Dytisc., Hydrophil.). 4 pp. Folia entomologica 11: 7-10.
  50  2
ASC 45125   
 Havelka J., 1948: Příspěvek k poznání výskytu některých zajímavých Coleopter naší fauny. II. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 45: 125-128.
  50  2
ASC 46155   
 Havelka J., 1949: Příspěvek k poznání výskytu některých zajímavých brouků naší zvířeny. III. 3 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 46: 155-127.
  50  2
ASC 40013   
 Havelka J., 1950: Acupalpus meridianus L. ab. Pucholti n. ab. (Col. Carabidae). 1 pp. Acta Societatis entomologicae Cechosloveniae 40: 13.
  50  2
FEB 14135   
 Havelka J., 1951: Dermestes Haemorrhoidalis Küst., collected in Prague. (Coleoptera, Dermest.). 9 pp. (in Czech). Folia entomologica 14: 135-144.
  50  2
FEB 14143   
 Havelka J., 1951: Dermetes maculatus pakistanicus ssp. n. introduced from Pakistan to ČSR. 3rd contribution to knowledge of Dermestes L. (Col., Dermestidae). 2 pp. (in Czech). Folia entomologica 14: 143-144.
  50  2
FEH 10365   
 Havelka J., 1957: Coleopteren den Inovec-Bergen bei Trenčin (West-Slowakei) und deren Umgebung. 29 pp. [11899] Folia Entomologica Hungarica (S.N.) 10: 365-394.
  195  8
FEH 10105   
 Havelka J., 1957: Contribution to the knowledge of Dermestes in China Dermestes tessellatocollis Motsch. (Col. Dermestidae). 2nd communication on Dermestes L. 5 pp. [DBL 70] Folia Entomologica Hungarica (S.N.) 10: 105-109.
  50  2
CHR 293   
 Havelka J., 1958: III. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Galeruca Geoffr. (Coleoptera, Chrysomelidae). 12 pp. 
  50  2
COL 346   
 Havelka J., 1959: Coléopteres aux environs de Klánovice přes de Praque, Ire supplément. 4 pp. (in Czech). 
  50  2
AMS 13129   
 Havelka J., 1964: O povaze kolomorfního pyritu rud zlatohorských ložisek. [Über den Charakter des kolomorphen Pyrites der Erzlager von Zlaté Hory (Schlesien).] 8 pp. (in Czech). Acta Musei Silesiae 13A: 129-136.
  50  2
11901   
 Havelka J., 1964: Příspěvek k poznání Coleopter Slovenska – doplňky k Roubalovu katalogu Coleopter 1. 58 pp. 
  295  12
11902   
 Havelka J., 1965: Příspěvek k poznání Coleopter Slovenska – doplňky k Roubalovu katalogu Coleopter 2. 52 pp. 
  295  12
ZCS 01301   
 Havelka J., 1965: Příspěvek k poznání rozšíření rodu Apion herbst (Col., Curculionidae) Šluknovského výběžku (Boh. Bor.) II.. 7pp. Zprávy Československé společnosti Entomologické při ČSAV 1(3): 1-7.
  50  2
ZCS 01211   
 Havelka J., 1965: Příspěvek k poznání rozšíření rodu Apion Herbst (Col., Curculionidae) Šluknovského výběžku (Boh. Bor.). I. 5 pp. [M38] Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV 1: 11-15.
  50  2
COL 347   
 Havelka J., 1967: Příspěvek k poznání rozšíření Coleopter v ČSSR (Oblast Trnavská pahorkatina). 5 pp. 
  50  2
CUR 369   
 Havelka J., 1967: Příspěvek k poznání rozšíření rodu Apion Herbst (Col., Curc.) v ČSSR (oblast Trnavská pahorkatina). 13 pp. 
  50  2
ZCS 0420   
 Havelka J., 1968: Preparace brouků. Věnováno památce Bohumila Štíchy. 21 pp. [11903] Zprávy Československé společnosti Entomologické při ČSAV 4(2): 21-35.
  95  4
ZCS 01507   
 Havelka J., 1969: Příspěvek k poznání oekologie rodu Apion Herbst (Col., Curculionidae). 4 pp. Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV 5: 7-10.
  50  2
ZCS 06043   
 Havelka J., 1970: Poznámky k některým novým a zajímavým nálezům brouků z Československa (Coleoptera). 3 pp. [M38] Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV 6: 43-45.
  50  2
11904   
 Havelka J., 1970: Příspěvek k poznání broučí fauny žijící ve vodě v rezervaci Hrabovské Černavy. 14 pp. [M03] 
  95  4
ZCS 11047   
 Havelka J., 1975: K poznání fauny brouků (Coleoptera) buližníkového skalního suku ve středních Čechách. 8 pp. [M38] Zprávy Čs. spol. entomol. při ČSAV 11: 47-54.
  50  2
DIP 4748   
 Havelka J., 1980: Some aspects of the photoperiodism of the carnivorous gall-midge Aphidoletes aphidimyza Rond. (Diptera, Cecidomyiidae). 8 pp. (in Russian). Entomologitsheskoe obozrenie 59(2): 241-248.
  50  2
COL 350   
 Havelka J., 1985-1986: Brouci Coleoptera. Katalog středního Polabí. Parts 1-2-3-4-5-6. Úvod, Cicindelidae a Carbidae. 48 pp. 
  250  10
COL 351   
 Havelka J., 1987: Brouci Coleoptera. Katalog středního Polabí. Parts 7-8-9. Brouci ve vodě žijící: Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrophilidae. 16 pp. 
  95  4

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Next
    
ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, Equa Bank, superCASH, Sberbank, QR platba © 2002-2018 Kabourek